Cele i zadania - MIS_TULIS

Klubik dziecięcy
ul. Bema 4
41-303 Dąbrowa Górnicza
Idź do spisu treści

Menu główne:

O Nas
 Cele i zadania
realizowane w Klubiku "Miś Tuliś"

Rozwój dziecka - Troszczymy się o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci. Zapewniamy im opiekę, zabawę, odpoczynek. Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat.

Opieka - Zapewniamy profesjonalną opiekę i wspomagamy rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku. Dzieciom zapewniamy wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, stwarzamy warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

Rozwój umysłowy - Wspieramy rozwój umysłowy dziecka poprzez zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze rozwijamy jego myślenie, mowę oraz zapoznajemy z otaczającym środowiskiem i przyrodą. Kształtujemy pierwsze postawy społeczne współdziałania w zespole rówieśników, rozwijamy uczucia przywiązania i życzliwości. Poprzez zabawę wyrabiamy w dzieciach nawyki higieny życia codziennego.

Potencjał dziecka - Wspomagamy indywidualny rozwój i wczesną edukację dzieci. Pielęgnujemy i wspieramy potencjał każdego dziecka, uwzględniając jego potrzeby. Troszczymy się o zapenienie równych szans. Umacniamy w dziecku wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu. Kształtujemy umiejętności obserwacji, ułatwiamy dzieciom poprzez zajęcia dydaktyczne rozumienie zjawisk zachodzących w otoczeniu.

Wyobraźnia - Rozwijamy wyobraźnię dzieci poprzez różne formy działalności takie, jak zabawy plastyczno-techniczne, muzyczno rytmiczne i wiele innych. Rozbudzamy ciekawość poznawczą, zachęcamy dzieci do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć. Rozwijamy wrażliwość estetyczną, tworzymy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.

Współpraca z rodzicami/opiekunami - Wspomagamy, pomagamy i uczestniczymy wraz z Rodzicami/Opiekunami prawnymi w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka. Na bierząco informujemy o postępach zachowaniu i rozwoju dziecka. Wraz z rodzicami, wspólnie określamy kierunek i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego